Dịch vụ tư vấn và thiết kế

Mã sản phẩm : 1450018400


Tư vấn hỗ trợ+84-979933470

Hạ tầng thông tin mạng bao gồm: hệ thống mạng trục, thiết bị đấu nối (Hub, Switch, Router,…), server triển khai dịch vụ, các nhánh cáp tới từng máy trạm. Tóm lại, Hạ tầng thông tin mạng là nền tảng để triển khai các dịch vụ mạng và là cở sở của thương mại điện tử, chính phủ điện tử,… Do đó, TAT sẽ cung cấp các dịch vụ gồm: Khảo sát, đánh giá, tư vấn – thiết kế, triển khai hạ tầng mạng LAN (Wired and wireless)/MAN/WAN, các hệ thống máy chủ - máy trạm, hệ thống lưu trữ tập trung, các hệ thống quản trị chuyên nghiệp, an toàn dữ liệu...cho mọi quy mô, loại hình hệ thống thông tin của khách hàng. Cụ thể:
 
Tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống hạ tầng mạng      
      Hạ tầng hệ thống mạng nội bộ: Gồm hệ thống mạng trục tòa nhà, các tòa nhà trong một khuôn viên, campus,… với các công nghệ có dây và không dây với nhiều quy mô: nhỏ, trung bình, lớn phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng Hạ tầng hệ thống mạng đô thị: với các tòa nhà ở cách xa nhau qua đường truyền ADSL, Quang, leased-line, …
Tư vấn, thiết kế, triển khai các dịch vụ mạng thông tin
      Dịch vụ tư vấn, thiết kế, triển khai các dịch vụ mạng thông tin nhằm xây dựng hệ thống các dịch vụ mạng thông tin theo yêu cầu khách hàng. Các dịch vụ mạng thông tin được xây dựng trên nền tảng Windows, Linux, UNIX tuỳ thuộc vào qui mô và yêu cầu riêng của khách hàng, cụ thể bao gồm:

Tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống quản trị hệ thống thông tin
     Quản trị hệ thống thông tin được hiểu là công tác quản trị mạng và quản trị thông tin hoạt động trên hệ thống mạng đó. Đây là một công việc quan trọng đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống thông tin. Trung tâm NSC sẽ cung cấp giải pháp, công cụ cho phép xây dựng các hệ thống quản trị chuyên nghiệp, hiệu quả trên nền tảng Windows, Linux, Unix, nhằm đảm bảo quản trị hệ thống thông tin hoạt động hiệu quả, an toàn và liên tục. Dịch vụ bao gồm:

  • Dịch vụ thư điện tử (E-mail)
  • Dịch vụ Web, lưu trữ trực tuyến
  • Dịch vụ quản trị (Active Directory, LDAP,…)
  • Dịch vụ bảo mật, an toàn dữ liệu
  • Các dịch vụ liên quan đến mã nguồn mở (triển khai ứng dụng, dịch vụ, đào tạo,…)
  • Tư vấn, thiết kế các mô hình quản trị hệ thống thông tin
  • Xây dựng các hệ thống quản trị mạng thông tin và dịch vụ mạng thông tin
  • Hệ thống giám sát, quản trị, cảnh báo,…trực tiếp hoặc từ xa
  • Tư vấn, thiết kế, triển khai các hệ thống theo yêu cầu
  •     Để đáp ứng các yêu cầu đặc thù của khách hàng, ngoài các dịch vụ trên chúng tôi còn cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống hạ tầng thông tin theo nhu cầu trong từng trường hợp cụ thể. 

TAGS:


Sản phẩm cùng loại