Doanh nghiệp nội dung số trong nước điêu đứng vì bị cạnh tranh bất bình đẳng

Theo thông tin ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam chia sẻ tại Hội thảo Quốc tế 4G LTE 2017 vừa diễn ra tại Hà Nội, ngành nội dung số Việt Nam hiện nay vẫn còn non trẻ và doanh nghiệp trong nước chịu nhiều áp lực trong câu chuyện cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Đối với môi trường kinh doanh trong nước, đó là những thách thức khi chính sách quản lý chưa theo kịp sự phát triển, dẫn tới sự bất bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp cùng kinh doanh một ngành trên thị trường.

“Chúng tôi thấy thị trường trong nước có khá nhiều vấn đề. Cộng đồng doanh nghiệp nội dung số Việt Nam có doanh nghiệp làm khá bài bản, tuân thủ đầy đủ quy định của nhà nước, đạo đức kinh doanh (như tôn trọng bản quyền…), thì vẫn có tỷ lệ doanh nghiệp chỉ mới tính đường ngắn đã “vượt rào” về chính sách, vi phạm bản quyền. Ở góc độ Hội Truyền thông số, ở phạm vi của mình chúng tôi đã phải tương tác, trao đổi, nhắc nhở doanh nghiệp hội viên đi theo các quy định”, ông Nguyễn Xuân Cường đánh giá.

Cùng đó, công nghiệp nội dung số khi phát triển trên nền băng rộng gắn liền với hạ tầng nhà mạng Việt Nam cung cấp. Các nhà mạng chuyển từ analog sang băng rộng với tốc độ phát triển công nghệ nhanh, thì năng lực quản lý của các nhà mạng cũng chưa theo kịp các loại hình dịch vụ đang triển khai. Có nhà mạng thay vì tập trung vào việc sở trường của mình là làm cơ sở hạ tầng mạng, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng nền tảng tốt để tạo ra hệ sinh thái giúp các doanh nghiệp nội dung số kinh doanh thì cũng trực tiếp kinh doanh các dịch vụ gia tăng, dịch vụ nội dung số.

Và do nhà mạng không tách rõ các mảng nên có tình huống có nhà mạng ưu tiên doanh nghiệp trong chính tổ hợp của mình, gây ra sự bất bình đẳng với doanh nghiệp cùng loại hình bên ngoài.Tin khác