Hơn 6400 tỷ đồng xây Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore III

Thủ tướng vừa giao UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo chủ đầu tư Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) III tiếp tục hoàn thiện Dự án theo ý kiến của các bộ, ngành; thực hiện việc ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư và Điều 27 Nghị định số 118 của Chính phủ.

 

Đồng thời chỉ đạo đôn đốc các đơn vị liên quan phối hợp với chủ đầu tư xác định và lựa chọn phương án thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư; giải quyết việc làm cho người dân bị thu hồi đất.

 

 Tin khác