Quản lý Năng Lượng

Phân phối điện năng tích hợp để quản lý năng lượng điện tối ưu

 Power Mangement

Việc cung cấp năng lượng là không thể thiếu đối với các hoạt động của trung tâm dữ liệu. Nguồn cung cấp ổn định, dự phòng và hệ thống phân phối điện đáng tin cậy bảo vệ thiết bị, đạt được hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng đồng thời là những cân nhắc chính khi thiết lập hoặc bảo trì trung tâm dữ liệu.

 

Giải pháp quản lý năng lượng của Delta bao gồm Nguồn cung cấp điện liên tục (UPS), Thiết bị phân phối điện (PDU), Thiết bị phân phối điện giá (rPDU), Bảng điều khiển từ xa gắn trên giá (rRPP) và Công tắc chuyển đổi tĩnh gắn trên giá (rSTS) cung cấp phân phối điện và bảo vệ tối ưu cho các thiết bị bên trong giá đỡ.

 

Delta cung cấp năng lượng sạch và ổn định cho trung tâm dữ liệu để đảm bảo hoạt động liên tục trong trường hợp mất điện đồng thời cho phép hiệu quả hoạt động tối đa với chi phí thấp nhất.