Tin tức


Đâu là điểm yếu "chí tử" khiến các ngân hàng chậm áp dụng công nghệ số?

26/10/2017

Dù có cơ hội doanh thu khổng lồ cùng áp lực cạnh tranh, các ngân hàng bán lẻ vẫn rất chậm chạp trong việc số hoá.

Doanh nghiệp nội dung số trong nước điêu đứng vì bị cạnh tranh bất bình đẳng

26/10/2017

Trong khi doanh nghiệp nội dung số Việt Nam phải tuân thủ nhiều văn bản Luật, nghị định, thông tư… thì doanh nghiệp nước ngoài hiện vẫn có lợi thế không phải chịu các rào cản, dựa vào tính không biên giới của dịch vụ để khai thác thị trường.