TMA Twin 1800/2100 UMTS

Mã sản phẩm :


Hỗ trợ Tư vấn+84-979933470

Băng tần thấp
Băng tần: 555 - 960 MHz
Suy hao chèn < 0.1 dB
Suy hao phản hồi > 20 dB
Băng tần cao loại bỏ 50 dB
Công suất trung bình liên tục / Công suất đỉnh 250 W / 2000 W
Độ xuyên biến điệu, 2x43 dBm TX Carrier -117 dBm (160 dBc)
 
Băng tần cao 
Băng tần: 1695 - 2690 MHz
Suy hao chèn < 0.1 dB
Suy hao phản hồi > 20 dB
Băng tần thấp loại bỏ 50 dB
Công suất trung bình liên tục / Công suất đỉnh 250 W / 2000 W
Độ xuyên biến điệu, 2x43 dBm TX Carrier -117 dBm (160 dBc)


TAGS:


Sản phẩm cùng loại