Tin tức Viễn thông - Công nghệ thông tin

Viettel cung cấp dịch vụ 4G tại Burundi

08/03/2016

Mới đây, Lumitel - thương hiệu mạng viễn thông của Viettel tại Burundi đã trở thành nhà mạng đầu tiên cung cấp dịch vụ 4G LTE tại đất nước này. Lumitel chính thức cung cấp dịch vụ Internet 4G với tốc độ 100Mbps tại các tỉnh chính của Burundi gồm Bujumbura, Gitega, Ngozi, Muyinga và Makamba Rumonge.

Chi tiết