Nhà máy

Nhà Máy: Khu công nghiệp Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội. 

  • Số lượng lao động: 22
  • Máy CNC:02
  • Máy cắt: 03
  • Máy phay: 01
  • Máy đột dập:03
  • Máy hàn: 06
  • Máy khoan: 03
  • Máy tiện:01
  • Máy mài: 01
  • Hệ thống sơn tĩnh điện:01