8:4 Diplexer 1800-2100/2300-2700

Mã sản phẩm :


Hỗ trợ Tư vấn+84-979933470

Thông số kỹ thuật:

Bằng tần thấp

Bằng tần: 1695 - 2200 MHz

Suy hao chèn < 0.2 dB*

Suy hao phản hồi > 18 dB
Băng tần cao loại bỏ 50 dB
Công suất trung bình liên tục 250 W
Độ xuyên biến điệu, 2x43 dBm TX Carrier  -117 dBm

 

Băng tần cao 
Băng tần: 2300 - 2700 MHz

Suy hao chèn < 0.2 dB*
Suy hao phản hồi > 18 dB
Băng tần thấp loại bỏ 50 dB
Công suất trung bình liên tục 250 W
Độ xuyên biến điệu, 2x43 dBm TX Carrier -117 dBm


TAGS:


Sản phẩm cùng loại