TMA Twin 1800

Mã sản phẩm :


Hỗ trợ Tư vấn+84-979933470

Băng tần: 1805 - 1880 MHz

Suy hao chèn: 0.3 dB
Suy hao phản hồi ≥ 18 dB

Công suất trung bình liên tục: 200 W (53 dBm)
Độ xuyên biến điệu, 2x43 dBm TX Carrier BTS port -117 dBm in RX band, ref. ANT port
 
Đường dẫn Uplink (RX)
Băng tần: 1710 - 1785 MHz
Đạt được: 12 dB định danh
Suy hao chèn ≥ 16 dB
Chỉ số nhiễu: 1.5 dB
Suy hao chèn, chế độ Bypass: 2.0 dB
Suy hao phản hồi, chế độ Bypass ≥ 12 dB
Đầu ra: IP3 25 dBm*


TAGS:


Sản phẩm cùng loại