Diplexer 1800-2100/2300-2700

Mã sản phẩm :


Hỗ trợ Tư vấn+84-979933470

Thông số kỹ thuật

Băng tần thấp
Băng tần: 1695 - 2180 MHz
Suy hao chèn < 0.2 dB*
Suy hao phản hồi > 18 dB
Băng tần cao loại bỏ 50 dB
Công suất trung bình liên tục 250 W
Độ xuyên biến điệu, 2x43 dBm TX Carrier  -117 dBm
 
Băng tần cao 
Băng tần: 2300 - 2700 MHz
Suy hao chèn < 0.2 dB*
Suy hao phản hồi > 18 dB
Băng tần thấp loại bỏ 50 dB
Công suất trung bình liên tục
250 W
Độ xuyên biến điệu, 2x43 dBm TX Carrier -117 dBm

Hướng dẫn lựa chọn:

Lượng đơn

Lượng kép

Đầu nối

MI-2540n

MI-2541n

Tất cả các loại đầu nối 7/16 F

MI-2544n

MI-2545n

Đầu nối dải tần loại 7/16 F, loại phổ biến N-F

MI-2548n

MI-2549n

Tất cả các loại đầu nối 4.3/10 F

Băng tần thấp
Băng tần: 1695 - 2180 MHz
Suy hao chèn < 0.2 dB*
Suy hao phản hồi > 18 dB
Băng tần cao loại bỏ 50 dB
Công suất trung bình liên tục 250 W
Độ xuyên biến điệu, 2x43 dBm TX Carrier  -117 dBm
Băng tần cao 
Băng tần: 2300 - 2700 MHz
Suy hao chèn < 0.2 dB*
Suy hao phản hồi > 18 dB
Băng tần thấp loại bỏ 50 dB
Công suất trung bình liên tục
250 W
Độ xuyên biến điệu, 2x43 dBm TX Carrier -117 dBm


TAGS:


Sản phẩm cùng loại