VTV, VTC, AVG, RTB phải chuyển đổi các kênh tần số truyền hình trong năm 2018

Ngày 17/10/2017, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Quyết định số 1761/QĐ-BTTTT phê duyệt kế hoạch chuyển đổi kênh tần số truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806)MHz giai đoạn 2018-2020. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018.

Quyết định 1761/QĐ-BTTTT quy định kênh tần số và thời hạn cụ thể các đơn vị, doanh nghiệp có liên quan phải thực hiện chuyển đổi hoặc ngừng sử dụng các máy phát sóng truyền hình tương tự, truyền hình số mặt đất để triển khai quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình mặt đất băng tần UHF (470-806) MHz đến năm 2020 đã được ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BTTTT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ TT&TT.

 

 

Theo kế hoạch này, các đài truyền hình VTV, VTC, AVG, RTB và các đài PT-TH Quảng Nam, Phú Yên sẽ phải thực hiện sắp xếp chuyển đổi các kênh tần số truyền hình mặt đất theo đúng quy hoạch từ ngày 1/1/2018 đến hết ngày 31/12/2018 theo lộ trình mà Bộ TT&TT quy định.Tin khác